Umowa na Telefonię Nowej Generacji

Zanim podpiszesz z nami umowę, możesz przetestować naszą jakość zamawiając dowolny terminal VoIP. W cenie każdego urządzenia jest pakiet rozmów pozwalający na przetestowanie naszej usługi i podjęcie decyzji o podpisaniu z nami umowy. Urządzenia sprzedawane przez nas nie posiadają żadnych blokad. Istnieje także możliwość zamówienia samego pakietu testowego. Aby zamówić terminal VoIP albo pakiet testowy, wypełnij formularz, a następnie, gdy już będziesz pewien naszej niezawodności, zapoznaj się z naszym regulaminem i wydrukuj umowę w 2 egzemplarzach.

Umowa Exitel
Regulamin Exitel

Wypełnione oba egzemplarze umowy i prześlij wraz z dodatkowymi dokumentami na adres:

BOK EXITEL
Robbo Multimedia Sp. z o.o.
ul. Żwirowa 28
05-506 Wilcza Góra

 

Usługę uaktywnimy w ciągu 24 godzin od otrzymania Twojej umowy.
Nie zapomnij o załączeniu dodatkowych dokumentów:

Wykaz dokumentów koniecznych do podpisania umowy:

a) Spółka prawa handlowego:

 •  rachunki telefoniczne za ostatnie dwa miesiące
 •  wypis z rejestru handlowego lub rejestru przedsiębiorców;
 •  NIP i REGON;
 •  pełnomocnictwo spółki dla osoby zawierającej umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych;
 • dowód osobisty osoby upoważnionej przez spółkę.

 

b) Spółka cywilna:

 • rachunki telefoniczne za ostatnie dwa miesiąc,
 • imiona i nazwiska wszystkich wspólników,
 • NIP i REGON;
 • wypis z ewidencji działalności gospodarczej,
 • umowa spółki – ze zwróceniem uwagi na to, kto jest umocowany do reprezentacji,
 • pełnomocnictwo spółki dla osoby zawierającej umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych,
 • dowód osobisty osoby upoważnionej przez spółkę,

 

c) Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:

 • rachunki telefoniczne za ostatnie dwa miesiące,
 • wypis z ewidencji działalności gospodarczej,
 • NIP i REGON;
 • ksero dowodu osobistego;

 

d) Osoba fizyczna:

 • rachunki telefoniczne za ostatnie dwa miesiące;
 • ksero dowodu osobistego;

 

e) Fundacja i Stowarzyszenie:

 • rachunki telefoniczne za ostatnie dwa miesiące;
 • wypis z rejestru;
 • wyciąg ze statutu ze wskazaniem, kto jest uprawniony do reprezentacji;
 • NIP i REGON;
 • pełnomocnictwo fundacji / stowarzyszenia dla osoby zawierającej umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych;
 • dowód osobisty osoby upoważnionej przez fundację/stowarzyszenie.