Voice2Email

Nareszcie możesz wygodnie odsłuchać wiadomości.

Poczta głosowa – niezwykle przydatne narzędzie. Problem pojawia się wtedy, gdy podczas nieobecności zgromadzi się mnóstwo wiadomości i odsłuchanie wszystkich nagrań ze słuchawką przy uchu staje się niewygodne. W Teliku tego problemu nie ma- wszystkie wiadomości głosowe otrzymasz w postaci plików dźwiękowych na skrzynkę poczty e-mail. Odsłuchasz wygodnie, w kolejności wybranej przez siebie a ważniejsze nagrania zachowasz.

Jak uruchomić usługę poczty głosowej?

1. Zaloguj się do panelu klienta.
2. Kliknij zakładkę „telefony”.
3. Kliknij w ikonkę „ustawienia telefonu”.
4. Kliknij w zakładkę „przekierowania”.
5. Wybierz opcję, kiedy ma następować przekierowanie (brak, zawsze, gdy zajęty, gdy nie odbiera, gdy niedostępny).
6. Wybierz obiekt, na który ma być przekierowanie (skrzynka głosowa).

Jeśli jeszcze nie jesteś naszym klientem, zarejestruj się.

Jak zmienić ustawienia poczty głosowej?

Domyślnie nagrania kierowane są na adres e-mail użytkownika usługi. Aby dokonać zmian, postępuj według instrukcji:

1. Zaloguj się do panelu klienta.
2. Kliknij zakładkę „Skrzynki głosowe”.
3. Kliknij w ikonkę „ustawienia skrzynki”.
4. Kliknij w zakładkę „Adresy E-mail” albo „Użytkownicy.
5. Przydzielaj/zabieraj usługę użytkownikom oraz dodawaj/usuwaj adresy e-mail.