Korzyści z wdrożenia usługi VoIP

  • Dostęp do kluczowych technologii pomagających konkurować efektywniej, włączając w to zarówno wsparcie protokołu IP i cyfrowej telefonii
  • Zmniejszenie kosztów firmy związanych z rozmowami telefonicznymi, a także ich administracją
  • Darmowe połączenia telefoniczne w sieci Exitel
  • Oszczędności na kosztach rozmów lokalnych, międzymiastowych (strefowych) i międzynarodowych
  • Usprawnienia zwiększające rentowność działalności poprzez integrację technologii komunikacyjnych i informatycznych w jednym miejscu
  • Automatyzacje procesu komunikacji skutkującą oszczędnościami czasu i uproszczeniem procedur komunikacyjnych
  • Usprawnienie kontaktu z klientami, prowadzące do szybszej i taniej obsługi
  • Zwiększenie efektywności pracowników, poprzez skupienie się na głównych zadaniach, i oddelegowanie drobnych problemów do obsługi przez system
  • Innowacyjne technologie, z perspektywą dalszego rozwoju bez konieczności wysokich nakładów