Prezentacja numeru dzwoniącego (CLIP)

Zawsze wiesz, kto do Ciebie dzwoni.

Funkcja CLIP ta daje możliwość identyfikacji numeru rozmówcy. Numer osoby dzwoniącej prezentowany jest na wyświetlaczu telefonu lub na twoim komputerze, przed odebraniem połączenia.